Delfin - Stowarzyszenie Niezależnych Operatorów Stacji Paliw

» Nasze stacje

Mimo trudnej sytuacji na rynku, wiele starań przykładamy do wyglądu naszych obiektów. Cokolwiek czyniąc, staramy się, aby były wykonane zgodnie ze wspólnymi ustaleniami i abyśmy mogli być dumni sami z siebie i nawzajem.

» Modernizacja sieci stacji paliw DELFIN po 01.01.2014r.

Nasi partnerzy, co najmniej byli świadomi konieczności modernizacji stacji paliw już od pierwszego terminu wymagalności. Nasza działalność szkoleniowa i wynikająca z tego integracyjność zaowocowały tym, że byliśmy gotowi z modernizacją stacji paliw nawet już rok temu.

» Usługa ADR

Usługa ADR, charakteryzuje się wysoką jakością. Podjęliśmy współpracę z renomowanymi doradcami z tego zakresu w celu zapewnienia Tobie spokoju i poczucia bezpieczeństwa w działaniu.

» Agencja Solidarni w Biznesie

Agencja zajmuje się wspieraniem wszelkich poczynań biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw (doradztwo, handel wzajemny, koordynacja, kojarzenie)

» PPOŻ na stacji paliw

Do obowiązków właścicieli stacji paliw należy przestrzeganie przeciw pożarowych wymagań budowlanych, wyposażenie obiektów w sprzęt ppoż, zapewnienie osobom przebywającym na obiekcie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji, zaznajomienie pracowników z przepisami ppoż. i ustalenie sposobów postępowania na wypadek pożaru.

» Cztery kroki do efektywnego zarządzania restauracją

Jak rozwiązać problemy Twojej restauracji? Jak efektywnie zarządzać lokalem, zwiększać zyski i być o krok przed konkurencją?

» PETROTREND XVI FORUM RYNKU STACJI PALIW

09.03.2016 r. w hotelu Westin w Warszawie odbędzie PETROTREND XVI FORUM RYNKU STACJI PALIW.

» 15 lat SNOSP

Miło nam będzie gościć Państwa na tym wyjątkowym i jednocześnie naszym corocznym grudniowym spotkaniu. Spotkanie to odbędzie się 10.12.2015 w miejscowości Zgierz w Restauracja – Hotel Folwark (koło Łodzi) ul. Aleksandrowska 63a.


 

                                                  UWAGA

NA, JAKIE ROZPORZĄDZENIA CZEKAJĄ WŁAŚCICIELE STACJI PALIW POSIADAJĄCY KONCESJĘ OPC

Czekamy na publikację poniższych rozporządzeń Ministerstwa Energetyki na podstawie, których możliwe będzie wystąpienie do URE z wnioskiem o dokonanie zmian w koncesji OPC narzuconych w znowelizowanej ustawie Prawo Energetyczne.

Dokument  1

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych i zakresie realizowanych usług.

Istota projektu

Określenie wzoru sprawozdania, które zapewni informacje o funkcjonujących podmiotach na rynku paliw ciekłych.


Dokument  2

Projekt rozporządzania Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie, przeładunek, przesyłanie, dystrybucja lub obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Istota projektu

Szczegółowe określenie rodzaju paliw ciekłych z podaniem kodów CN, których obrót podlega koncesji.


Dokument  3

Projekt rozporządzania Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu.

Istota projektu

Określenie wzoru sprawozdania, które zapewni informacje o funkcjonujących podmiotach na rynku paliw ciekłych.


Dokument 4

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych.

Istota projektu

Określenie wzoru deklaracji, które zapewni informacje Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych niezbędnej do określenia wysokości opłaty zapasowej.

  


__________________________________________________________________________________

Komunikat II

BARDZO WAŻNE !!!

Akty wykonawcze Ministerstwa Energetyki dotyczące paliw ciekłych na 03.10.2016 jeszcze się nie ukazały

___________________________________________________________________________________

Komunikat I

BARDZO WAŻNE !!!

Co z koncesją OPC


Informujemy właścicieli stacji paliw posiadających ważną koncesję OPC o obowiązku złożenia wniosku do URE celem dostosowanie posiadanej koncesji do definicji paliw ciekłych zgodnie z nowym Prawem Energetycznym . Wymagane też jest podanie całej obecnej infrastruktury służącej do obrotu wyżej wspomnianych rodzajów paliw i inne….Kto przegapi terminy jego koncesja traci ważność z urzędu bez żadnego powiadamiania. 

Do tego konieczna jest publikacja wszystkich przepisów wykonawczych, w szczególności rozporządzeń Ministra Energii dotyczących paliw ciekłych oraz rozporządzeń zawierających wzory stosownych sprawozdań i dokumentów, do składania których zobowiązani będą koncesjonariusze. Aktów wykonawczych jeszcze nie opublikowano. Przewiduje się, że to nastąpi w październiku.

W razie pytań prosimy o kontakt : solidarniwbiznesie@wp.pl lub tel. 605 850 055 Marek Pietrzak.

 

_________________________________________________________________________________

Podwójna oplata za koncesję to skandal

Do Rządu Państwa Polskiego

Podwójna opłata z tytułu udzielonej koncesji za dany rok 2011 to skandal. Ostatnio pojawiły się i pojawiają się nadal wezwania URE dotyczące wniesienia opłaty z tytułu udzielonej koncesji OPC szczególnie za 2011.Wezwania kierowane są do właścicieli stacji paliw, którzy wystąpili o przedłużenie na kolejny okres, kończącej się właśnie koncesji. Wniesienie opłaty ma uwzględniać odsetki za zwłokę za okres od 2011 do dnia dokonania zapłaty, naliczone jak zaległości podatkowe. URE stwierdza, że jeśli  koncesja nie została odnowiona a wyrobiona jako nowa (różnica polega tylko w dołączeniu jednego lub dwóch dokumentów więcej), to właściciel stacji paliw jest zobowiązany do podwójnej zapłaty za 2011 rok. za jeszcze trwającą i za nową koncesję.  

Opłatę za koncesję OPC wnosi się za cały rok ustawowo do końca marca danego roku na podstawie obrotów roku poprzedniego (tu 2010). Gdy jesteśmy zobligowani uzyskać nową koncesję OPC w tym samym roku i ją otrzymamy to według URE musimy zapłacić jeszcze raz, dokładnie taką samą kwotę jaką już wpłaciliśmy w marcu tego samego roku. Przecież o nową koncesję występuje się podczas trwania obecnej aby zachować ciągłość działalności. Karygodnym jest to, że przez pięć lat było OK a URE teraz , po takim czasie obudziło się i zaczęło po swojemu interpretować kruczki prawne, chcąc od właścicieli stacji paliw ponownie opłaty koncesyjnej niezależnie od tego, że została już wniesiona za dany rok.

Jest to jawne nadużywanie urzędu do wykorzystywania luk prawnych. Oplata za koncesję należy się Państwu raz na rok i tyle. Powyższym działaniem karzemy tych , którzy chcą przestrzegać norm i zasad prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami. W wielu przypadkach żąda się opłaty w wysokości ponad kilkanaście tysięcy złotych plus oczywiście wspomniane karne odsetki . Czy o takie Państwo Prawa nam chodzi. Ktoś w URE , po pięciu latach, czegoś się doszukał i mamy „pasztet”. Stacyjnicy w poczuciu wyrządzanej im krzywdy płacą za wezwania lękając się bezwzględności URE.

Wnosimy o powstrzymanie ciągle trwającego tego procederu. Pokrzywdzonych jest już przeszło stu właścicieli stacji paliw. Tym co zapłacili podwójnie wnioskujemy o przeniesienie tej nadpłaty jako akonto na przyszły rok 2017 z uwzględnieniem jej w rozliczeniach.

Liczymy gorąco, że obecny Rząd Naszego Państwa zrozumie tę niesprawiedliwość, powstrzyma te krzywdzące działania  URE i rangą swego urzędu wpłynie na naprawę już wyrządzonych szkód właścicielom stacji paliw.

W imieniu pokrzywdzonych

Stowarzyszenie Niezależnych Operatorów Stacji Paliw

Marek Pietrzak


Wszystkich pokrzywdzonych prosimy zgłaszanie się pod numer 605 850 055 i na snosp@wp.pl

____________________________________________________________________________________

 

UWAGA!!!
Jak piknik to w otoczeniu lasu, nad malowniczym jeziorem. W cudownej Szwajcarii kaszubskiej. Piknik organizujemy 10 czerwca w Stawiskach koło Kościerzyny, w bajecznie położonym  ośrodku. Atmosferę przy ognisku podkręci kapela kaszubska, a pikanterii doda jadło z ognia. Imprezę poprzedzi plenerowa konferencja. Udział w niej zapowiedziało już większość firm, z którymi spotkaliśmy się na Business Speed Dating. Ojjj będzie się działo. Szczegóły i więcej odsłon programu w następnych wiadomościach.

Gorąca pucha w Delfinie

W zaciszu lasu nad jeziorem na Kaszubach odbyło się spotkanie Grupy Delfin. 10.czerwca 2016 okazał się dobra datą. Uczestników nie brakowało. Pierwsza część, o charakterze konferencji, była otwarta dla właścicieli stacji paliw. Na wstępie wszyscy wszystkim zostali przedstawieni. Potem zostały omówione zasady współpracy z grupami zakupowymi zawiązanymi przy SNOSP. Obszerną wiedzę na ten temat przekazał zebranym Marek Pietrzak. Przewodząc działaniom Stowarzyszenia Niezależnych Operatorów Stacji Paliw i Agencji Solidarni w Biznesie omówił zasady powiązań pomiędzy tymi podmiotami. Wyjaśnił rolę jaką każdy z nich pełni. W tym miejscu zostało podkreślone, że partnerem w grupie może być każdy podmiot gdyż stacja paliw to praktycznie nie ograniczony zbiór branż. ASwB porządkuje te działania i otwiera drogę dla każdego kto pragnie przystąpić do handlu wzajemnego.


Z zaczerpniętą wiedzą o grupie, zaproszeni goście przystąpili do prezentacji swych firm, ich możliwości i kierunków działania. I tak w imieniu Perfetti van Melle, celem popróbowania, rozdane zostały produkty Fruittella, Chupa Chups, Alpenliebe. Firma ta produkuje i prowadzi dystrybucję słodyczy oraz gum do życia. Trzeba podkreślić, że Hm Mentos od 80 lat odświeża ludzi na całym świecie.

A potem…  „Twój gorący posiłek zawsze pod ręką” to motto C-Borg Company. Puszka, która sama podgrzewa jedzenie zaskoczyła wszystkich. Gorący posiłek w kilka minut w każdych warunkach to dopiero wygoda. Tych smacznych i pożywnych dań – bez prądu, gazu, czy kuchenki mikrofalowej, można było skosztować podczas pokazu. A wszystko to dzięki unikatowej technologii „Future Heat” samo-podgrzewającej się puszki.


Dziś wielu z nas używa okularów. Wiemy ile nieraz trzeba się natrudzić aby szkła były czyste. Firma Natex – Destlo zna sposoby na tę udrękę. Natex – Destlo wyrosła na gruncie długoletnich doświadczeń niemieckiej firmy Natex zajmującej się produkcją i dystrybucją płynów do czyszczenia optyki. Płyny te czyszczą, chronią przed parowaniem i przyciąganiem kurzu. Przeznaczone są do każdego rodzaju szkieł. Są testowane dermatologicznie. Wszyscy okularnicy skorzystali podczas pokazu. Mieli ekstra wyczyszczone szybki.


No i teraz wkroczył hit. Napój izotoniczny NaKaca. Został on przyjęty z dużym entuzjazmem. Jest to produkt nietuzinkowy, specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Produkt premium w przystępnej cenie. Pokaz napoju został wsparty POS’ami. Standy i klipaki podkreślały ekspozycję nowości rynkowej jaką zapewne jest NaKaca.


Następnie przyszedł czas na SpillAway, czyli profesjonalne usuwanie zanieczyszczeń węglowodorowych i skuteczna ochrona środowiska. Jak się dowiedzieliśmy, zaprezentowane produkty wykorzystują mikroorganizmy występujące w naturze, dla których zanieczyszczenia węglowodorowe są naturalną pożywką. Na stacjach paliw właściciele na co dzień borykają się z zanieczyszczeniami stąd były emocje i wiele pytań do przedstawicieli firmy. Sugestywnie podkreślili oni, że łącząc siły natury i dorobek nauki, stworzono linię innowacyjnych, biotechnologicznie zaawansowanych środków czyszczących, odtłuszczających i neutralizujących zanieczyszczenia. Po całkowitym zdegradowaniu zanieczyszczeń populacja mikroorganizmów ulega biodegradacji i stacja paliw czysta.


Workflow na stacji paliw to jeszcze nowość. Okazało się, że firma Content Networks, jako integrator realizuje misje zarzadzania kontentem multimedialnym w sposób całościowy i nieograniczony w czasie. Przedstawiony system daje możliwości, począwszy od systemów akwizycji przez systemy obróbki i edycji, na systemach dystrybucji i emisji kończąc. Ciekawym tu rozwiązaniem są telebimy informacyjno - reklamowe   dla stacji paliw.


Na koniec firma Bolarus zainteresowała obecnych urządzeniami chłodniczymi i niskotemperaturowymi. Zaprezentowano rozwiązania dla rożnych branż w tym dla stacji paliw też. Podkreślono obecnym, że firma Bolarus jest jednym z największych producentów krajowych. Wykorzystuje ona najnowsze technologie z zachowaniem norm ISO.


W bloku firmowym „firma do firmy” nawiązano wiele kontaktów handlowych, które zapewne w krótce zaowocują zakupami. Rozdawano produkty, wszystko uściślano i dokładnie wyjaśniano „face to face”. Przy stoiskach było tłoczno. Przedstawiciele zaproszonych firm „ przechodzili samych siebie”


W tym miejscu przyszedł czas na coś z podwórka stacyjnika. Omówiono ważkie zagadnienia z podwórka paliwowego. Przedstawiono zmiany w ustawie o raportowaniu odpadów do Ochrony Środowiska. Rozmawiano o obciążeniach (akcyza, VAT itp.) Sporo czasu poświecono pakietowi paliwowemu i podatkowi obrotowemu. Uprzedzono właścicieli o obowiązku zamieszczania informacji o zawartości biokomponentów. Wyjaśniono co ze sprzedażą butli gazowych w koncesji. Rozpoczęto batalię przeciw podwójnej zapłacie za koncesje. Blok prowadził Marek Pietrzak

Imprezę zwieńczyła uroczysta kolacja przy suto zastawionych jadłem kaszubskim stołach. Tu mogliśmy delektować się różnymi gatunkami piw, którymi uraczył biesiadujących Browar Perun. Gama smaków pobudziła zmysły. Każdy mógł coś dla siebie wybrać. Przy dźwiękach muzyczki i w kaszubskiej atmosferze dysputom nie było końca.

  ASwB jako organizator Piknik Stawiska pragnie wszystkim uczestnikom podziękować za przybycie. Szczególne podziękowania należą się za wspaniale prezentacje, pokazy, podarunki i poczęstunki.

 

 

 

 

 


 

Patron strategiczny

 

 


 

 

 

 


 

Nominacja do BEST QUALITY 2015

Uwieńczenie piętnastoletniej działalności SNOSP

  

Nasze Stowarzyszenie Niezależnych Operatorów Stacji Paliw ma swe korzenie w Sopocie od 2000 roku. W tym roku, będzie już 15 lat jak działamy. Jesteśmy otwarci dla wszystkich właścicieli stacji paliw, ale nasze serducho jest szczególnie wrażliwe dla tych, których nie chce żaden koncern, sieć lokalna czy utytułowana grupa. Nie każdy chce przyjmować Brand i narzucać więzy,  z którymi nieraz jest wręcz nie po drodze. Wachlarz naszej pomocy i usług to nieograniczone możliwości trwania, na tak wymagającym rynku. Przebrandowienie stacji na „DELFINA” nie jest warunkiem przynależności do nas. Kto tylko ma wolę to zawsze ma na czym skorzystać, będąc nadal przy tym sobą. Takie działania to wysiłek organizacyjny. Sukcesem SNOSP jest to, że jest wciąż potrzebny. Tylko my możemy być rzeczywistym i szczerym głosem mówiącym o realnych zagrożeniach oraz szansach stacyjnika. Praktycznie, po piętnastu latach doczekaliśmy się niezależnej oceny naszych działań. Doceniono to, co robimy, komu służymy. Z wielką przyjemnością komunikujemy, że Stowarzyszenie Niezależnych Operatorów Stacji Paliw „DELFIN” uzyskało nominację do tytułu BEST QUALITY 2015, w kategorii usługi dla biznesu. Kapituła stwierdziła, że nasze codzienne działanie i ciężka praca, ma niebagatelny wpływ na rozwój naszego kraju. Pomysłodawcą programu jest Polska Agencja Przedsiębiorczości, główny organizator Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, na którym w tym roku będziemy też i MY. Program prowadzony jest wspólnie z Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazety Prawnej i Biznes PLUS w Gazecie Wyborczej. BEST QUALITY to program promujący, wizerunkowy, którego celem jest nagrodzenie instytucji lub firm działających na polskim rynku, które cechuje najwyższa jakość zarządzania i funkcjonowania. W tym koszyku znaleźliśmy się i MY. 


 

 


Best Quality

więcej »


Szara strefa jak UFO

obecne regulacje prawne są ułomne i nieskuteczne. Z treści wynika jasno, że podmioty wypełniając przepisy znalazły sposób na uwiarygodnienie sowiej przestępczej działalności. Są to informacje mijające się z prawdą.

więcej »


2014-04-24

Odpowiedź z ministerstwa na nasz memoriał "Koncesjowy absurd"

Przedstawiona odpowiedź satysfakcjonuje nas tylko po części. Zgadzamy się, że osoba przejmująca, a potem prowadząca stację paliw, jako sama w sobie powinna być niekarana i powinna być w stanie obsłużyć finansowo nabytą działalność gospodarczą. W tym miejscu chodzi nam jednak o to żeby ta osoba uzupełniła jedynie dokumenty dotyczące jej samej, to jest:, zaświadczenie o niekaralności, opinię bankową, ewentualnie swoje sprawozdania

więcej »